WayLand

Change from header.tpl
0 Players online
Change from header.tpl
0 Users online
Log In Register

Terms and Conditions

Súhlasíte s viazaním sa na pravidlá našej webovej stránky a na všetky zákony, ktoré by sa mohli vzťahovať na túto webovú stránku a vášu účasť na nej.

Správa webovej stránky má právo kedykoľvek ukončiť váš účet, zmazať akýkoľvek obsah, ktorý ste mohli zverejniť, a vaša IP adresa a akékoľvek údaje, ktoré zadáte na webovú stránku, sú zaznamenané na pomoc personálu stránky pri vykonávaní ich moderátorských povinností.

Správa stránky má právo zmeniť tieto podmienky a ustanovenia a akékoľvek pravidlá stránky v akomkoľvek bode bez predchádzajúceho upozornenia. Hoci vás môžu informovať o akýchkoľvek zmenách, je vašou zodpovednosťou skontrolovať tieto podmienky a pravidlá v každom okamihu.